03-6863421 info@vitatec.co.il

תחת הנחת היסוד המרכזית שגוף האדם כאורגניזם חי כולל מערכת תדרים מורכבת ומדויקת, ולכל איבר ותא קיימת פעילות אלקטרומגנטית אופיינית בספקטרום תדרים מסוים, אפשר למדוד את המאפיינים של הפעילות הזו, לנתח אותם, ולקבוע קריטריונים פיזיקליים למצבים של פעילות תקינה או סטייה מהנורמה. כלומר, קריטריונים למצבי בריאות או חולי של תאים, איברים ומערכות הגוף השונות.

אנו מציעים לשאול וללמוד על התאוריות הללו שניתן כבר היום להתנסות בהם.

הגלובל דיאגנוסטיקס מזהה את השדה האנרגטי של אובייקטים. הוא אינו מכשיר אבחון רפואי!

קליניקה וירטואלית

אנא צרו קשר לשמוע על החידושים בתחום

חדשות

ניתן לקבל אבחונים אונליין בנוחיות רבה בלי לצאת מהבית לחפש חניה ולהיות תקועים בפקקים

לפרטים נוספים- צור קשר

השכרת המערכת להתנסות אצלכם

להשכרת השרותים ללקוחות מתענינים רציניים שרוצים להתנסות בהפעלת המערכת בקליניקה שלהם למשך חודש לפרטים נוספים- צור קשר

צרו קשר

7 + 15 =